Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Манай байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээнд үйлчлүүлэгчдээс өгсөн сэтгэл ханамжийн ерөнхий үнэлгээ 90% хувийн үзүүлэлттэй байна.