Татварын мэргэшсэн нягтлан бодогч болон мэргэшсэн нягтлан бодогчын ёс зүй

Тод Такс ТМЗ ХХК-ийн татварын зөвлөхүүд нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 005 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн ёс зүйн дүрэм”-ийг баримтлан ажилладаг билээ.“Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн ёс зүйн дүрэм”-ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах холбоосоор нэтвэрнэ үү!

  “Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн ёс зүйн дүрэм”

 

Тод Такс ТМЗ ХХК-ийн нягтлан бодогч нар нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа Татварын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдн Удирдах зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Татварын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын ёс зүйн дүрэм”-ийг баримтлан ажилладаг билээ.“Татварын Мэргэшсэн Нягтлан бодогдын ёс зүйн дүрэм”-ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах холбоосоор нэтвэрнэ үү!

 "Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын ёс зүйн дүрэм"