Мэргэшлийн үзүүлэлт

Манай байгууллагын ажиллагсдын олонхи нь Монгол Улсын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөх (ТМЗ), Монгол Улсын Мэргэшсэн Нягтлан бодогч (МНБ), эрх зүйч, өмгөөлөгчдөөс бүрддэг. Энэхүү өндөр зэрэглэлийн мэргэшил нь биднийг үйлчлүүлэгчиддээ чанартай үйлчилгээ үзүүлэх гол суурь нөхцөл болдог юм.

n/a