"Зөвлөхийн Үндсэн Ур Чадвар Хөгжүүлэхүй" сургалт зохион байгуулагдлаа."

Монголын зөвлөхүүд институтээс  /MMCI/   5-р сарын 9, 10, 11 – ний өдрүүдэд зохион байгуулсан " Зөвлөхийн Үндсэн Ур Чадвар Хөгжүүлэхүй" сургалтанд манай зөвлөхүүд, зөвлөхийн ур чадвараа дээшлүүлэх зорилгын хүрээнд амжилттай оролцлоо.

Сургалт зохион байгуулсан "Монголын зөвлөхүүд институт"-ийн хамт олонд талархал илэрхийлье.