Яагаад тод такс тмз гэж?
 
MN EN

Сургалт хөгжил

Тод Такс ХХК нь үйлчлүүлэгчиддээ өндөр чанартай мэргэжлийн үйлчилгээ хүргэхийг эрхэм зорилгоо болгон ажилладаг билээ. Тиймээс бид татварын зөвлөхүүдийнхээ мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварт ихээхэн анхаарал хандуулдаг. Тод Такс ТМЗ ХХК-ийн зөвлөхүүд нь байгууллагын дотоод сургалт, мэргэжлийн байгууллагууд, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын зүгээс зохион байгуулж буй сургалт, семинар болон олон улсын хурал зөвлөгөөнд тогтмол оролцож мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвараа сайжруулдаг юм.

 

Олон улсын хурал, семинар

Сар

Сургалтын нэр

Зохион байгуулагч

Байршил

Гол асуудлууд

Бүрэлдэхүүн

2015-06 сар

Уул уурхайн татварын  удирдах түвшиний сургалт

Монголын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг, Австралийн Засгийн Газар, Гриффит Их Сургууль

Брисбан, Австрали

Уул уурхай, эрдэс баялгийн татвар ба төсвийн тогтвортой байдал

Уул уурхай, эрдэс баялгийн салбар дахь гэрээ хэлэлцээрүүд /бүтээгдэхүүг хуваах гэрээ/ Төрийн оролцоо

Үнэ шилжүүлэлт

Амнатын хувилбарууд

Элэгдэл алдагдалыг шилжүүлэх, төрийн оролцоо

Уурхайн нээлт, хаалтын менежмент, нягтлан болох бүртгэлийн стандарт, зөрүү

Нимгэн капиталжуулалт

Ил тод байдал, хариуцлага

Олон улсын татварын орчин үеийн асуудал

 1 зөвлөх 

2014-10 сар

Ази Номхон Далайн Орнуудын Татварын Зөвлөхийн Нийгэмлэгийн Олон Улсын Хурал 2014

Ази Номхон Далайн Орнуудын Татварын Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Тайпэй, Тайвань

Татварын суурийг бууруулах болон ашиг шилжүүлэлттэй тэмцэх арга хэмжээнүүд

Дижитал эдийн засгийн татвар ногдуулалтын асуудлууд

1 зөвлөх

2013-4 сар

Японы татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээний тогтолцоо

Монгол болон Япон улсын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэгүүд

Токио, Япон

Японы татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээний тогтолцооны туршлага

1 зөвлөх

2012-10 сар

Ази Номхон Далайн Орнуудын Татварын Зөвлөхийн Нийгэмлэгийн Олон Улсын Хурал 2012

Ази Номхон Далайн Орнуудын Татварын Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Сөүл, БНАСУ

Бүс нутаг дахь татварын аудитын асуудлууд

Гадаадын аж ахуйн нэгжид татвар ногдуулах нь (зарим улсын туршлагаас)

Татварын агент болон татварын зөвлөхийн хууль

Татвараас зайлсхийх явдлыг таслан зогсооход   татварын зөвлөхүүдийн үүрэг

Үнэ шилжүүлэлтийн асуудлаарх сүүлийн үеийн хөгжил дэвшил

3 зөвлөх

 

 

2011-11 сар

Ази Номхон Далайн Орнуудын Татварын Зөвлөхийн Нийгэмлэгийн Олон Улсын Хурал 2011

Ази Номхон Далайн Орнуудын Татварын Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Бали, Индонез

Олон улсын татварын систем, туршлага

Үнэ шилжүүлэлт

2 зөвлөх

2010-9 сар

Дэлхийн Нягтлан Бодогчдын 18 дахь Чуулга Уулзалт

Нягтлан Бодогчдын Олон Улсын Холбоо

Куала Лампур, Малайз

Нягтлан бодогчид – Зах хязгааргүй эдийн засагт үнэ цэнийн бий болголтыг тогтворжуулах нь

СТОУС-ийн сүүлийн үеийн асуудлууд

Үндэсний стандарт тогтоогчдын үүрэг, үйл ажиллагаа

ЖДААН СТОУС – Дэлхийн түвшний тоглогч болох нь

Исламын санхүүд Шариагийн зарчмуудын үзүүлэх нөлөө

Улсын Секторын НББ – Сорилтыг даван туулах нь

ОУ-ын Ёс Зүйн Стандартын Хороо – Ёс зүйн шинэ кодыг нэвтрүүлэх нь

1 зөвлөх

 

 

Дотоодын сургалт, семинар

Сар

Сургалтын нэр

Зохион байгуулагч

Байршил

Гол асуудлууд

Бүрэлдэхүүн

2017-2 сар

Олон улс дахь үнэ шилжилтийн бодлого, шаардлага, ач холбогдолын талаар

Тод Такс ТМЗ

Улаанбаатар, Монгол

Олон улс болон Монгол улсын үнэ шилжилтийн бодлого, шаардлага, ач холбогдолын талаар

2 зөвлөх, 1 нягтлан бодогч

2017-2 сар

Олон улсын татварын асуудлууд /Давхар татварын гэрээ/

Тод Такс ТМЗ

Улаанбаатар, Монгол

Олон улсын татварын асуудлууд /Давхар татварын гэрээ/

2 зөвлөх, 1 нягтлан бодогч

2016-9 сар

Япон Монголын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн 2-р бага хурал

Япон, Монголын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

Япон Монголын эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн гол зорилго, үр нөлөө

2 зөвлөх

2016-8 сар

Мэдээллийн технологийн ахисан түвшний сургалт

Фловеринг Ноуледж ХХК

Улаанбаатар, Монгол

Дата боловсруулалт, анализ

2 нягтлан бодогч

2016-7 сар

Мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалт

Тод Такс ТМЗ ХХК

Улаанбаатар, Монгол

Мэдээллийг гадна халдлагаас хамгаалах аргачлал

2 зөвлөх, 2 нягтлан бодогч

2016-6 сар

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн 2-р Чуулган

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

Үнэ шилжилт Давхар татвар Олон Улсын татвар

2 зөвлөх

2016-4 сар

Татварын эрх зүйн практикт мэргэшүүлэх

ЭДТН ТИН ХХК

Улаанбаатар, Монгол

Татварын хуулийн практик хэрэгжилт

1 зөвлөх

2015-11 сар

Татварын сургалт

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

Татварын хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт

1 зөвлөх

2015-07 сар

Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан Бодогчдын Анхдугаар Чуулган

Татварын Мэргэшсэн сэн Зөвлөхийн Нийгэмлэгийн Зөвлөх Үйлчилгээний Менежментийн Хороо 

Улаанбаатар, Монгол

Оршин суугч бус этгээдийн НӨАТ-ын хууль ба практикийн асуудлууд

 

Давхар татварын гэрээ ба дотоодын хууль, тогтоомжийн үйлчлэл

 4 зөвлөх

2015-5 сар

Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан Бодохын эрх олгох сургалт

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

Татварын онол, Татварын эрх зүй , Татварын бүртгэл

1 мэргэжилтэн

2014-10 сар

Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан Бодохын эрх сунгах сургалт

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

Олон  улсын татвар, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт , Татварын бүртгэл

2 зөвлөх

2014-9 сар

“Татварын Мэргэшлэх Зөвлөх Үйлчилгээний Олон Улсын Тогтолцоо” ОУ-ын Форум

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

Татварын мэргэшлэх зөвлөх үйлчилгээний олон улсын тогтолцоо

2 зөвлөх

2014-6 сар

Монгол-Японы хамтын ажиллаагаа хоёрдугаар чуулган

Монгол болон Япон улсын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэгүүд

Улаанбаатар, Монгол

МУ-ын татварын мэргэшсэн зөвлөхийн тогтолцоо, Япон улсын татварын бүртгэлийн систем, програмын танилцуулга

2 зөвлөх

2013-11 сар

Давхар татварын сургалт

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

Давхар татвар

2 зөвлөх

 

2012-12 сар

Татварын сургалт

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

МУ-ын голлох татварууд

1 зөвлөх

2012-11 сар

Үндэсний зөвлөхийн сургалт

Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт

Улаанбаатар, Монгол

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ

1 зөвлөх

2011-4 сар

Уул уурхайн салбарын бүртгэл

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

Уул уурхайн салбарын НББ ба татварын бүртгэл

1 зөвлөх

2010-10 сар

Санхүүгийн болон ААНОАТ тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах нь

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Улаанбаатар, Монгол

Санхүүгийн болон ААНОАТ тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах

1 зөвлөх

2008-2 сар

Нийгмийн Даатгалын Хуулийн Шинэчлэлт

Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар

Улаанбаатар, Монгол

Нийгмийн даатгалын хуулийн шинэчлэлтийн талаар

1 зөвлөх