Манай үйлчилгээ

Манай байгууллага нь үйлчлүүлэгч нартаа татвар, нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээг үзүүлэхийг зорьдог мэргэжлийн байгууллага юм.Татварын харилцааны бүхий л оролцогчид тулгарч байгаа татвар санхүүгийн холбогдол бүхий асуудлуудыг мэргэжлийн түвшинд ажлын туршлагад тулгуурлан хуулийн дагуу үр ашигтай  шийдлийг санал болгохыг хичээдэг. Бид үйлчүүлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих, хөгжүүлэх, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бүтээлч бөгөөд бодит санхүүгийн боломжийг хүргэдэг билээ.Та манай байгууллагад хандсанаар нягтлан бодох бүртгэл болон татварын тайлагналын асуудалд санаа зоволтгүйгээр өөрийн үндсэн бизнест анхаарал хандуулах боломжтой болно.