Яагаад тод такс тмз гэж?
 
MN EN

Татвартай холбоотой маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд биечлэн төлөөлөх

Манай мэргэжилтнүүд татварын маргаан таслах зөвлөл болон шүүхийн шатанд үйлчлүүлэгчийнхээ хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг дээд хэмжээнд хамгаалан төлөөлөн оролцдог. Бид мэргэжлийн ур чадвар, ажлын туршлагандаа түшиглэн шалгагч байгууллагатай нягт холбоотой ажиллаж, гарч болох эрсдлийг багасгахад шаардах нотлох баримт болон үйлчлүүлэгчийн талд эерэгээр шийдвэрлэж болох хуулийн боломжийг хугацаа алдалгүй тодорхойлж бодитой ажлын үр дүнг бий болгохыг зорьдог.