Яагаад тод такс тмз гэж?
 
MN EN

Татварын тайлан, мэдээ бэлтгэх

Манай чадварлаг мэргэжилтнүүд үйлчлүүлэгч байгууллагынхаа татварын бүхий л төрлийн тайлан болон мэдээг Монгол улсын хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээнд нийцүүлэн мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэдэг. Бид санхүүгийн анхан шатны баримтанд үндэслэн татварын тайланг бэлтгэх хүртлэх үе шатанд хийгдэх бүхий л ажиллагааг баримтжуулан, холбогдох баталгаажуулалтыг хийж архивлан харилцагчид хүлээлгэн өгдөг. Манай мэргэжилтнүүд татвар болон санхүүгийн үйлчилгээг хослуулан тэдгээрийн харилцан уялдаанд нарийн хянамгай хандан тайланг бэлтгэснээр үйлчлүүлэгчид учрах ирээдүйн эрсдлийг үлэмж хэмжээгээр бууруулах боломж бүрдүүлдэг юм.