Яагаад тод такс тмз гэж?
 
MN EN

Нягтлан бодох бүртгэл, татварын дадлагажуулах сургалт

Бид нягтлан бодох бүртгэл, татварын чиглэлээр зөвлөгөө өгөхийн зэрэгцээ үйлчлүүлэгч байгууллагын нягтлан бодогч нарт НББОУС, НББ-ын хууль, татварын багц хууль, холбогдох дүрэм журам, аргачлалыг хэрхэн өөрийн байгууллагын онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэх талаар нарийвчилсан зөвлөгөөг өгч тэдгээрийг практик хэрэглээнд дадлагашуулах сургалтыг зохион байгуулдаг.