Яагаад тод такс тмз гэж?
 
MN EN

Нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөх

Манай мэргэшсэн зөвлөхүүд таньд тулгарч байгаа нягтлан бодох бүртгэлийн холбогдол бүхий хүндрэлтэй асуудлын хүрээнд зөвлөгөө өгч, хуулийн дагуу үр дүнтэй шийдвэрлэхүйц боломжит хувилбаруудыг дэвшүүлэх замаар асуудлыг шийдвэрлэж, онол практикийн түвшинд санал дүгнэлт гаргадаг.