Ёс зүй

Тод Такс ТМЗ ХХК-ийн татварын зөвлөхүүд нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 005 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан Татварын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчийн ёс зүйн дүрэм-ийг баримтлан ажилладаг билээ.Татварын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчийн ёс зүйн дүрэм-ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах холбоосоор нэтвэрнэ үү!

 

 “Татварын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчийн ёс зүйн дүрэм